◇◇Angel City — 天使帝國◇◇

 找回密碼
 立即註冊
搜索
查看: 2432|回復: 0

[地理環境] 【凜冬寒都】永寒之境

[複製鏈接]
發表於 2014-6-20 23:16:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
凝寒百科
目 錄: 地理環境 » 區域概論
是否管制: -
分 屬: -
區 域: 永寒之境 
級 別: -
危險程度: 中低,對座天使以下男性有緩速傷害。大致安全,唯鏡寒山以北與凍原交接處危險度倍增。
本帖最後由 菲曼 於 2014-7-13 02:36 編輯

永寒之境.最高行政首府

 霜嶺以北的「永寒之境」,極陰極寒,座天使以下的男性不宜長久在境內活動。嶺下的雪原幾乎寸草不生,遍地凝著瑰麗的六角柱狀冰晶和細粒雪砂,被稱為「琉晶霜原」。琉晶霜原以霜嶺為軸線,呈放射狀向北延伸數十里,構成一半月形腹地;雖然寸草不生,卻有一種極珍稀的蕈類著生在晶石縫隙之中,這種「琉璃冰茸」具有透明如玻璃的蕈體,具易牙之味,是冰系傷害的療傷聖品,服食後亦可使自身隱形七日,由居住在霜原左近的冰族精靈所守護。
※進入冰系的男性成員,請務必持有「凝寒之心」,確保出入永寒之境無虞。

 晶原北端的「鏡寒山脈」距離帝國主城遠達數百里之遙,山麓矗立著許多光滑如鏡的參天鏡寒雪石,錯落林立一如天然石陣,其間光影折映成迷,掩蔽著山腰間一處奇泉。「流寒之泉」泉如其名,受永寒之氣所致,泉水奇寒無比,卻不會凝結成冰,自泉眼源源不絕地汩出,再自泉池邊緣的石縫注入地底寒川之中形成潛流流向北冥海。泉中蘊有幻之奇花,名曰「霜荷」,花如羊脂白玉琢成,葉則鬱綠異常,疑為碧晶之質,其香極淡雅,若有似無,然則能飄十里,隨月出而生,日升則落。流寒泉西北有一處天然洞穴「霜凝洞天」,蘊藏著萬年不化之冰晶寒雪,穴中流光晶瑩交燦,四壁霜淞凝絕,恍如流銀之境。寒穴深處,壁有天青石晶柱雜駁而出,地則生滿皊雅白花,鋪道若毯 。

 鏡寒山之巔名曰「寒都峰」,取其為永寒之都之意,高約九千七百三十六公尺,峰頂之冰歷千萬年而不化,其質甚堅,冰之心髓一名「寒鑽」,是鍛造神兵利器的絕佳原料;其中最大的一座冰柱位於峰頂正中央名曰「飛霜台」,高十二公尺、截面有三丈方圓,乃是冰天使們聚會之所。「永寒之都」沿鏡寒山壁環建而成,乃凝寒第一行政區,每座尖塔設有「八羽晶花」與東西兩山的女武神形成隔界,專用來偵測、攻擊和抵禦高等級別魔物的侵襲,與飛霜台有「大小寒石橋」相通。

 晶原東西兩側皆有絕壁,崖飛入雲,東有「天霠」、西矗「風雩」,坡側遍生針葉林,枝葉終年覆雪不融,林中多有雪生之珍禽異獸棲息,珍稀花草散生其間。兩山各有飛瀑懸泉,天霠山上的「千鳥冰瀑」與風雩山的「幻泠寒泉」流下山後在琉晶霜原正中匯集,形成一彎月牙形的「碧月湖」,再流入地下冰河向東注入北冥海。當此兩山之中,棲居著許多冰族、水族與風族的精靈,林間隱密之處則是冰天使們偏愛的居所;其屋宇皆以雪柱冰磚砌成,霜花雪草夾道迎賓,奐美而幽靜。凝寒|首府管制區與物品
 • 霜凝洞天:設有冰系的次元連結通道,洞內闢有圖書館「寒輝閣」,可與帝國圖書館「琅嬛閣」互通。
  由於洞內的道路錯綜複雜,且有許多時空斷層,頻傳意外,因此後來被部分管制。
  洞內深處乃前.冰天使長、帝國祕書處長暨國設館長──瑟莉絲汀.艾斯德的居所「舞皊居」。
 • 寒都峰:整座山峰皆為系務行政區域。
  飛霜台:冰天使集會區,亦設有內務議政廳。
 • 寒鑽:凝寒特有礦產,詳請請至:寒鑽查詢。


您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

關閉

系統廣播上一條 /1 下一條

小黑屋|Angel City

GMT+8, 2023-12-6 13:04 , Processed in 0.052745 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表